Socialt hållbart Borås, mål nu klara

Borås kommun har nu antagit och slagit fast de politiska målen för Socialt hållbart Borås - arbetet med att minska klyftorna i Borås kommun.

Socialt hållbart Borås, mål nu klara

Borås kommuns arbete med att minska skillnader och klyftor i levnadsvillkor för invånare heter Social Hållbart Borås. Det övergripande arbetet är indelat i tre olika områden - Närmiljö, barn och unga samt boståder.

– Vi har nu ett tydligt politiskt mål att minska skillnaderna i livsvillkor för våra invånare och vi tar ett samlat grepp kring samordning, styrning och ledning av arbetet. På det här sättet tar vi oss nu an de utmaningar vi har med utanförskap och segregation, säger Ylva Lengberg, kommunalråd (S) i ett pressmeddelande.

Politikerna har pekat ut de tre områdena som särskilt viktiga att fortsatt arbeta med men man lyfter även fram ett särskilt fokus på Norrby där man satsar på alla tre områdena samtidigt.

– Vi vill att alla i Borås ska få det bättre. Men vi behöver jobba särskilt i Norrby där vi ser att behovet är större, fortsätter Ylva Lengberg.

– Studier visar att otrygghet, trångboddhet och segregation påverkar alla i ett samhälle negativt, men särskilt barnen. Dem vill vi värna. Vi välkomnar nu det arbete som nu tar form inom ramen för Socialt hållbart Borås, säger Annette Carlson, oppositionsråd (M) i en kommentar.

Här kan du läsa pressemeddelande om Socialt Hållbart Borås