Regeringen inför p-förbud för elsparkcyklar

Elsparkcyklar, Regeringen har som ambition att införa parkeringsförbud för elsparkcyklar från uthyrningsföretag. Man hoppas på att en ny lag gäller from 20220801.

Regeringen inför p-förbud för elsparkcyklar

Bild från tv4.se

Regeringen kommer lägga ett lagförslag om att förbjuda parkering av elsparkcyklar från uthyrningsföretag på trottoarer och cykelbanor. Undantag vill man ha om det finns särskilda parkeringsplatser. Det här var Sveriges Radio Ekot först med att rapportera.

Grundtanken med lagförslaget är att underlätta för kommunerna att helt enkelt flytta på elsparkcyklarna och ta ut en avgift ab uthyrningsföretagen om dem strider mot lagförslaget. 

Infrastukturminister Tomas Eneroth (S) säger så här till Ekot:

- Det handlar om att ge kommunerna lite mer muskler. Elsparkcyklarna finns som ett bra komplement, men det ska vara ordning och reda.

Nu ska regeringens förslag ut på remiss och om det skulle godkännas skulle det kunna träda i kraft den 1:a augisti i år.