Rapporter om dålig ordning i vallokaler

Olika uppgiftslämnare till oss gör gällande att det förekommit en del röriga situationer vid olika vallokaler i Borås stad.

Rapporter om dålig ordning i vallokaler

Enligt uppgift så har det varit otydligt vid flera vallokaler i Borås, säkert även vid flera platser i landet. 

Det som man har reagerat på är att det dels varit otydlig skyltning vid vallokaler där det är flera valkretsar, men även en del andra saker som t ex:

- otydlig skyltning gör att det blir köer

- vid entré frågar man vilken krets man tillhör offentligt, vilket kan leda till att obehöriga får informationenm

- när man tar sina valsedlar (ett separat bås i år) så finns det inga kuvert att tillgå. Man behöver alltså plocka de tre olika valsedlarna innan man går till det "gröna valbåset". Detta kan innebära att obehöriga kan se vilka valsedlar som en person har tagit med.

- identifieringen har skett i denna ordning:

  1. man frågar efter personnummer
  2. man dubbelkollar med personen om namnet stämmer
  3. sedan tar man id-kontroll via körkort, id-kort eller pass.

Den här informationen har kommit in från olika distrikt i Borås stad.

Vid kontakt med ansvarig på en av platserna framkommer det att "vi borde kunna göra bättre".