Nya bostäder planeras på lugnet i Borås Nya bostäder planeras på lugnet i Borås

Nya bostäder planeras på Lugnet i Borås

Nya bostäder Borås. Nu är det klart, vilket företag som vunnit markanvisningstävlingen för nya bostäder på Lugnet i centrala Borås, för kvarteret Nötskrikan.

Loading

Bild: Navjord Arkitektur & Marcus Abrahamsson Arkitektur.

Huset som kommer byggas på Salängsgatan, där det idag ligger en parkeringsplats, kommer inrymma 12 bostäder samt antingen kontor eller kommersiella verksamheter i bottenvåningen av det nya huset.

Intresset för markanvisningen har varit stort, hela 18 intrresserade företag skickade in förslag till Borås Stad. I bedömningen när man utsåg vinnaren vägde man in parametrar som t ex olika hållbarhetsperspektiv och projekidén i sig. 

– Vi i juryn tycker att det vinnande förslaget lever upp till våra högt ställda krav. Det är en byggnad som anpassar sig samtidigt som den i vissa delar utmanar sitt omgivande stadsrum, säger Fredrik Hjelm, stadsantikvarie och en av jurymedlemmarna.

En viktig del i det vinnande förslaget är byggnadens tak – där kommer det finnas olika funktioner, bland annat ett gemensamt växthus, terras och framförallt solceller som ska hjälpa till att driva gemensamma utrymmen i huset.

– Förslaget visar upp en formsäker stilstudie på ett tilltalande sätt. Man blandar olika begrepp som både anspelar på klassiska drag så väl som ett överraskande utmanade nytänk på vad det klassiska sadeltaket innebär, säger stadsarkitekt Richard Mattsson, som också deltagit i juryarbetet.

Vad är en markanvisningstävling?

• En markanvisningstävling är en tävling om att få bygga bostäder på kommunens mark. Det innebär att kommunen bjuder in olika intressenter att tävla om marken och där det bästa projektet vinner.

• Efter avslutad tävling upprättas ett markanvisningsavtal med vinnande byggaktör. Det vinnande byggbolaget har då fått ensamrätt om att utveckla byggprojektet inom en viss tidsperiod

Nästa steg för de nya bostäderna i Borås

Nästa steg i den här processen blir att Borås Stad ska skriva ett, vad man kallar för, markanvisningsavtal med det vinnande företaget Byggrådet Invest AB. I avtalet ska det framgå vilka intentioner båda parterna har kring själva byggandet. Efter det så ska ett bygglov beviljas för projektet och sedan när det är klart så skrivs ett köpeavtal för marken att skrivas. Först då kommer man överens om när en byggstart senast ska börja.

Här kan du läsa pressmeddelande från Borås Stad om byggprojektet.