Låg andel vaccinerade

Nya siffror från folkhälsomyndigheten visar att 83% av den vuxna befolkningen är vaccinerad.

Låg andel vaccinerade

De senaste siffrorna från folkhälsomyndigheten visar att 83% av befolkningen i Borås kommun som är födda 2005 eller tidigare har tagit minst en spruta av covidvacvinet.

Det innebär att det är lägre andel vaccinerade än i andra jämförbara kommuner.