Knalleland gick starkt i pandemin

Knalleland klarade pandemin bra – en ytterst marginell minskning på ca 0,2 procent visar Cityindex från HUI research.

Knalleland gick starkt i pandemin

Stark dagligvaruhandel

Under 2020, pandemiåret, ökade det man kallar för dagligvaruhandeln med 5,2% i stadskärnan i Borås. Jämför man med andra städer i samma storlek så ökade dem endast med 1,7%.

Tittat vi på Knalleland så ökade dem sin försäljning av dagligvaror med ca 7,7%. Andra varor som t ex hem och fritidsvaror ökade med ca 4,8% i Knalleland medan Borås stadskärna minskade med ca 9,(% på den typen av varor.

Centrumledaren Kristofer Granefeldt säger: Knalleland har ett stort utbud av den typ av varor som överlag har fått ett uppsving under pandemin, som sportartiklar, elektronik, heminredning och dagligvaror. Handelsområdet är dessutom lättillgängligt med bil och har stora luftiga butiker med liten risk för trängsel, vilket har gynnat handeln här

Tufft för hotellen i Borås

Det är även tufft för hotellnäringen i Borås som en följd av pandemin. Omsättningen för hotellen i Borås har minskat med ca 53,8% i city. Det ligger ändå i linje med hur det har sett ut i andra städer med samma typ av besök och besökare.

Restaurangerna i Borås city tappar ca 22,8% vilket i sig är lite mer än hur det ser ut i andra städer. Restaurangerna i och runt Knalleland tappade ca 12,8% av sin omsättning under perioden.

Till fastighetsägarnas reporter säger Borås Cityledare Caroline Wallin så här:

– När vi tittar på utvecklingen i städer med liknande förutsättningar så ligger Borås bra till. Vårt främsta fokus framåt är att få tillbaka flödena till stadskärnan, ett arbete som kräver både kortsiktiga och långsiktiga insatser. Vi vet att höga flöden skapar kundunderlag för befintliga verksamheter så väl som de attraherar nya etableringar och samtidigt bidrar till en tryggare stadskärna. Tre viktiga aspekter för en levande stad,

Det återstår nu att se om kunder, besökare och andra hittar tillbaka till handeln i Borås stadskärna och i Knalleland.