Klimatmöte Glasgow 2021

Klimatmöte Glasgow 2021. Nu är det dags för klimatmötet i Glasgow och många experter säger nu att det här är mötet som kalls för "make or break". Läs mer här!

Klimatmöte Glasgow 2021

Bild: Minamata-KiaraWorth

Det första stora internationella klimatmötet hölls 1995 i Berlin. Syftet var att ta itu med klimatförändringarna en gång för alla. Nu är det dags för årets möte i Glasgow - vad och vilka förändringar koimmer vi se nu efter det här mötet?

Försenat klimatmöte i Glasgow

Vid Parisavtalet som hölls 2015 kom länderna gemensamt överens om 2-gradersmålet - det vill säga att hålla nere den globala uppvärmningen till under 2 grader och samtidigt arbeta hårt för att nå 1,5 grader. Årets möte i Glasgow är uppskjutet från 2020 då det skulle ägt rum men flyttades på grund av pandemin. 

Strategier för att möte klimatutmaningarna

Alla världens länder kämpar med samma utmaningar - att minska koldioxiutsläppen. Växthusgasen är den som enskilt bidragit mest till den globala uppvärmningen. Det kommer främst från industrier som står för den största delen av utsläppen. Det är svårt att minska dessa utsläpp eftersom det dels är ekonomiskt intressant att fortsätta som vi gör idag samtidigt som det är svårt och tekniskt utmanande att hitta intressanta och framförallt hållbara alternativa energikällor. 

En viktigt fråga för många länder i klimatdiskussionerna är hur mycket som de rika länderna i västvärlden ska bidra med till de mer fattigare länderna i övriga världen. Det är dem rika länderna som historiskt sett har bidragit mest till de negativa klimatförändringarna medans det är dem fattiga länderna som samtidigt är de länder som drabbats hårdast av dessa klimatförändringar.

Vid mötet ska man också diskutera och försöka komma överens om en ny strategi för reglerna vid t ex handel med utsläppsrätter. Handeln med utsläppsrätterna gör att t ex företag kan köpa och sälja rätten att utsläppsrätter. Företag och länder kan också klimatkompensera sina utsläpper genom att köpa utsläppsrätter för den mängd av utsläpp som man har gjort.