ICC utfärdar arresteringsorder mot Putin

ICC (International Crime Court) utfärdar en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin på fredagen.

ICC utfärdar arresteringsorder mot Putin

ICC (International Crime Court) i Haag, utfärdade under fredagen en arresteringsorder mot den ryske presidenten Vladimir Putin. En del av motiveringen av dagens beslut är att Ryssland attackerar civila mål samt att det finns uppgifter om att man olagligt deporterar ukrainska barn.

Man anklagar president Putin för att vara direkt ansvarig för brotten och för att "tillåtit militära underordnade att utföra brotten".

"Bara början"

Dagens besked välkomnades av bland annat den ukrainske presidentens stabschef Andrij Jermak. "Det är bara början", uppger han på bland annat Twitter.

Rysslands officiella svar är kanske inte heller det oväntat. Man viftar helt enkelt bort det  och tonar ned betydelsen av arresteringsordern. 

Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova uppger på sociala medier: "Beslutet av den Internationella brottmålsdomstolen har ingen betydelse för vårt land, inklusive ur en rättslig synvinkel"

Vad är ICC?

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) är en domstol med säte i Haag, Nederländerna. Den dömer fall av krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.

ICC inledde sin verksamhet 2002 och är ett komplement till Internationella domstolen i Haag (ICJ). ICJ dömer tvister mellan stater och ICC dömer individer som har begått krigsbrott eller brott mot mänskligheten eller varit medskyldiga till folkmord.

Domstolen aktiveras när en internationellt utsedd åklagare får en misstänkt person utlämnad från det land där brottet begicks, från det land där han eller hon är medborgare eller från ett tredjeland med samtycke från en av de två förstnämnda staterna.

När ICC skapades sågs det som en milstolpe i strävan efter ett internationellt rättssystem. Men under årens lopp har den fått alltmer kritik, bland annat för att vara politiserad. Det har också riktats kritik mot att den stora majoriteten av dess arbete har riktats mot Afrika.