Hur farligt är AI egentligen?

Precis som många andra, framförallt inom SEO, content och marknadsföring, frågar också jag mig - hur farligt är AI egentligen?

Hur farligt är AI egentligen?

Hur farligt är AI egentligen? Den frågan har jag ställt till mig själv och till mina branschkollegor I den digitala marknadsförings världen.

Det vi alla vet och på flera sätt tar till oss är att vi måste hänga med I utvecklingen. Så är det bara.

Men vilka farhågor, risker och orosmoln finns det egentligen? Och vad är det som vi ska förstå, helst nu innan vi ser dem I verkligheten?

Jag ställde helt enkelt en fråga till OpenAI (chat.openai.com) – hur farligt är AI?

Det här är svaret jag fick:

"AI (Artificiell Intelligens) i sig själv är inte farligt, men dess användning och tillämpning kan potentiellt vara det. Precis som med de flesta teknologier kan AI användas på både positiva och negativa sätt.

På det positiva sidan kan AI användas för att lösa komplexa problem, automatisera uppgifter och förbättra vår livskvalitet. Det kan till exempel användas inom medicin för att diagnostisera sjukdomar tidigare och mer exakt, inom transportindustrin för att skapa mer effektiva transportsystem, och inom miljövetenskap för att övervaka och hantera klimatförändringar.

På det negativa sidan kan AI användas för att skada eller manipulera människor, till exempel genom att sprida falska nyheter eller genom att skapa deepfake-videor. AI kan också användas i vapen- och krigföring, vilket kan leda till farliga och dödliga konflikter.

Därför är det viktigt att reglera användningen av AI och se till att den används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Det är också viktigt att fortsätta forska och utveckla AI-teknologier för att minska riskerna och maximera de positiva effekterna."

Det främsta AI-verktyget just nu, svarar alltså själv med att vi behöver vara försiktiga och att vi måste förstå hur vi ska kunna använda fördelarna på ett så bra och positivt sätt som möjligt.

Men, kan vi lita på svaret? Eller håller den redan på att manipulera oss?

Förutom då de rena grammatiska felen som vi får i svaren, du hittar några i svaret ovan som exempel.

AI kan hjälpa oss

Vi kan dra nytta av den tillgänglighet, effektivitet och den hjälp vi kan få av att utveckla AI och olika modeller.

Jag jobbar med content och SEO, och för mig finns det en del vinster med att använda AI såklart. Men helt ärligt, är inte riskerna i ett bredare perspektiv större?

Jag gillar att göra saker effektivt och smart. Med det menar jag att vi bör sträva efter att göra så mycket som möjligt så smidigt som möjligt. Egentligen oavsett vad det är.

Allt från mathandling till hur vi levererar olika tjänster mellan företag.

Men vi behöver också förstå vad som kan bli den stora nackdelen med det hela. 

Till exempel arbete och sysselsättning. 

AI kan stjälpa oss

Jag vet att det i skrivande stund planeras och lanseras sjukt häftiga och coola verktyg inom området tech och marketing. Som t ex att en del contentbyråer nu börjar skapa egna automatiserade modeller för att ta fram content, göra research och även publicera content i rasande takt.

Det är sjukt smart.

Men det är också farligt.

Det är farligt på så sätt att, i och med att utvecklingen nu verkar ha accelererat så hänger inte våra befintliga samhällsstrukturer med i samma takt.

Eller rättare sagt, vi springer inte ens i samma lopp.

Ska man leka cynisk och vara lite dystopisk, så kan det innebära en utmaning och press på samhällen runt om i världen som vi inte ens varit i närheten av tidigare. Massarbetslöshet, konkurser och annat som riskerar att på allvar krascha systemen vi byggt våra strukturer kring. 

Hur ska vi använda AI då?

Jag frågade helt enkelt igen - hur ska mänskligheten använda AI så vi inte förstör befintliga samhällsstrukturer?

Svaret:

"För att undvika att användningen av AI förstör befintliga samhällsstrukturer är det viktigt att ta hänsyn till sociala, etiska och moraliska faktorer vid utvecklingen och tillämpningen av AI-system.

Först och främst bör utvecklingen av AI styras av en medvetenhet om de potentiella negativa konsekvenserna av teknologin, och det bör finnas en kontinuerlig dialog mellan teknikexperter och samhällsforskare, aktivister och andra intressenter som kan bidra med olika perspektiv.

Det är också viktigt att utvecklingen av AI-system är inkluderande och mångfacetterad, med en representation av olika perspektiv och erfarenheter. Detta kan uppnås genom att involvera människor från olika bakgrunder och kulturer i utvecklingsprocessen.

Vidare bör AI-system utvecklas med en medvetenhet om de sociala och politiska strukturer som de ska användas inom. Det är viktigt att säkerställa att systemen inte bidrar till fördomar, diskriminering eller orättvisor, utan istället är utformade för att gynna hela samhället och inte bara en specifik grupp.

Slutligen bör utvecklingen av AI-system regleras av lagar och policyer som säkerställer att teknologin används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Detta inkluderar bland annat integritetsregler, säkerhetsprotokoll, och mekanismer för att upptäcka och hantera negativa konsekvenser av teknologin."

AI verkar själva ha insikten om vilka utmaningar som finns för oss och att vi behöver vara medvetna om dessa vid utveckling av nya AI-system och modeller.

Jag håller med om svaret, men jag förstår samtidigt att beroende på var i världen som eventuella AI-system ska användas, så behöver det anpassas till rådande "klimat" - sociala, ekonomiska, kulturella, rättsliga, demokratiska nivåer och mycket annat.

Jag förstår att vi har utmaningar framför oss. Jag förstår samtidigt att vi i våra händer håller ett embryo av en fantastisk framtid.

Med det inser jag också att det är vi själva som avgör vår egen framtid i större utsträckning än tidigare.

Är vi mogna för det?

/Magnus

Bild från wikimediacommons