Engelska skolan Borås får kritik från flera håll

Engelska skolan Borås. Sveriges Radio publicerade idag en artikel där det framkommer svidande kritik mot hur Engelska skolan i Borås sköts och drivs. Bland annat från tidigare elever.

Engelska skolan Borås får kritik från flera håll

En före detta elev till Engelska skolan säger till sr.se att han märkte när han började sin gymnasieutbildning att hans betyg var rena glädjekalkylen jämfört med de andra eleverna i hans nya utbidlning. Det gör att han nu kritiserar sin gamla skola för betygssättningen. 

I sin kritik påstår den fd eleven att hans betyg helt blivit satta alldeles för högt i jämförelse med kunbskapsnivån som man skulle förvänta sig för samma nivå. Han säger själv att "jag inte kunde någonting av det läraren pratade om". 

Internationella Engelska skolan i Borås har fått en hel del kritik de senaste åren och det har handlat om för högt satta betyg i flera fall.