Åtal i sopskandalen runt Think Pink. Bilden visar en generell bild av sopor i en hög. Åtal i sopskandalen runt Think Pink. Bilden visar en generell bild av sopor i en hög.

Elva åtalas i sopskandal

Loading


Elva personer åtalas i sopskandal som involverar sophanteringsföretaget Think Pink. Av dessa är fem anklagade för grova miljöbrott. Centrala figurer är Bella Nilsson, även känd som den framstående entreprenören ”Queen of trash”, samt hennes tidigare make Thomas Nilsson.

Enligt åklagare Linda Schön är detta ett mycket allvarligt brott. Under julhelgen för tre år sedan plågades delar av södra Stockholm av rök från en brand i ett övergivet sopberg som drevs av bolaget NMT Think Pink. Detta blev en del av inledningen till det största misstänkta miljöbrottet i landet och inkluderar 21 platser i 15 kommuner. Beslut om åtal presenterades nyligen i Värmlands tingsrätt.

Anders Gustafsson, senior åklagare, noterar att detta är Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömåls största fall någonsin. Utredningen sträcker sig över flera år och handlar om organiserad avfallsdumpning. Förundersökningen har genererat 45 000 sidor.

Ett tidigare gift par, tillsammans med andra, påstås ha hanterat avsevärt mer avfall än tillstånden tillät och på ett olagligt sätt. Bränder bröt ut på flera platser och farligt avfall grävdes ned. Detta har, enligt forskare, utgjort en fara för invånarna nära sopbergen. Bella Nilsson, numera känd som Fariba Vancor, och hennes tidigare make Thomas Nilsson greps redan 2020 i samband med att osorterat byggavfall lokaliserades på flera platser runt om i landet.

En miljökonsult för företaget greps också på Arlanda när han försökte fly till Malaga under falsk identitet. Även om personerna släppts, förblir de, tillsammans med åtta andra, misstänkta trots sina nekanden.

Fem av de åtalade står inför anklagelser om grova miljöbrott och en för att ha medverkat till detta, medan de övriga fem misstänks för samma brott i en mindre allvarlig grad. De huvudanklagade sägs ha tagit betalt för att avlägsna tusentals ton osorterat bygg- och rivningsavfall genom att gräva ner det, plasta in det och använda det som fyllnadsmaterial. Vissa fastighetsägare som mottagit avfallet finns också bland de åtalade.

Advokat Jan Tibbling, försvarare för Bella Nilsson, kommenterar att hans klient förnekar brotten. Han förutser en lång huvudförhandling med ungefär 150 vittnen att höras.

Han betonar att verksamheten bedrivits under lång tid med tillstånd och tillsyn, och att betydande summor spenderats på miljökonsulter för att säkerställa en korrekt verksamhet. En öppen fråga är dock vad som tidigare legat i marken, trots begäran om kompletteringar.

Think Pink hade marknadsfört sig med sina rosa sopsäckar som innehöll byggavfall från Stockholm. Dock misstänks bolaget ha dumpat tiotusentals ton av detta avfall på flera ställen i landet. Skadliga nivåer av arsenik, dioxiner, bly, zink, koppar och petroleumprodukter har upptäckts vid flera platser under utredningen. Pågående tvister om saneringskostnader sker på flera håll mellan kommuner, Think Pinks konkursbo, Naturvårdsverket och andra.

Senior åklagare Linda Schön beskriver brotten som mycket allvarliga, främst på grund av höga halter av farliga ämnen och den stora mängden avfall. Hon noterar att konsekvenserna av miljögifter ofta inte syns omedelbart utan kan påverka kommande generationer.

Totalt har Think Pink tippat minst 200 000 ton avfall runt om i landet enligt en granskning, men det antas vara betydligt mer som ännu inte har lokaliserats. Denna omfattande brottslighet har pågått länge under täckmanteln av legitim verksamhet och har lett till allvarliga konsekvenser.

Här är de 15 kommunerna som drabbats av miljöbrottet

De kommunerna som blivit drabbade av sopskandalen och som nu tvingas till sanering och andra åtgärder för flera hundra miljoner kronor, är (från norr till söder):

 • Östhammar
 • Norberg
 • Uppsala
 • Norrtälje
 • Västerås
 • Håbo
 • Eskilstuna
 • Strängnäs
 • Huddinge
 • Botkyrka
 • Flen
 • Haninge
 • Laxå
 • Gullspång
 • Skövde

Bild från wikimedia commons.