Covid-19 ökar igen

Spridningen av Covid-19 har tagit fart igen i regionen och i Sverige.

Covid-19 ökar igen

I regionen har antalet fall nu ökat igen senaste veckan - förra veckan (vecka 42) registrerades 737 nya fall, en ökning mot veckan innan.

Enligt en del bedömare så beror det på att vi har släppt på restriktionerna.

– Det har hela tiden funnits en smittspridning i samhället och nu ser vi en ökning av nya fall. Om du får symtom på luftvägsinfektion – stanna hemma och utsätt inte andra för smitta. Och om du inte har vaccinerat dig är det dags nu, enligt smittskyddsläkare Thomas Wahlberg i ett pressmeddelande.

 Det är främst ovaccinerade människor som blir allvarligt sjuka.