Bubbleroom till börsen!

Bubbleroom meddelade i ett pressmeddelande att man ska noteras på börsen, på listan Nasdaq First North. Gör samtidigt en nyemission om 4, 2 miljoner aktier.

Bubbleroom till börsen!

Bubbleroom som bolag bildades redan 2007 men inte förrän 2009 lanserades varumärket som idag heter Bubbleroom.

Omsättningen för 2020 var ca 386 miljoner enligt siten allabolag.se

I pressmeddelandet skriver man följande.

”Sedan 2016 har Bubbleroom genomgått en expansiv tillväxt, pådrivet av en ny positioneringsstrategi med tydligare varumärkespositionering. Utbredningen av covid-19 och den därav avtagande marknadsefterfrågan på festmode inverkade negativt på Bubbleroom under 2020 och för att hantera de negativa effekterna av pandemin vidtog Bolaget kraftiga åtgärder vilka har renderat Bolaget mer kostnadseffektivt och agilt. Bubbleroom har under 2021, i takt med att samhällen återöppnats och alltfler människor vaccinerats, sett en god återgång i försäljningen av Bolagets produkter inom festmode. Lanseringen via marknadsplatsen Zalando som initierades i juli 2021 har mottagits väl på samtliga marknader och möjliggör för en än mer expansiv tillväxt fortsättningsvis.

I mitten av september 2021 började Bubbleroom även sälja genom Zalando på de tyska och nederländska marknaderna. Efterfrågan på Bubblerooms produkter på den tyska marknaden visade sig vara omfattande och efter endast en vecka motsvarade den dagliga bruttoförsäljningen på den tyska marknaden bruttoförsäljningen i Bubblerooms egen online-butik. Att tillgodose det stora marknadsintresset för Bolagets produkter samt möjliggöra förbättrad intjäningsförmåga ställer krav på erforderligt kapital i form av rörelsekapital och investeringar.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen för Bubbleroom beslutat att genomföra Erbjudandet med efterföljande listning, vilket sammantaget bedöms ge Bolaget tillgång till de svenska kapitalmarknaderna samt möjliggöra en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare. Listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market bedöms vidare vara en kvalitetsstämpel samt medföra en stärkt varumärkeskännedom kring Bubbleroom, vilket sammantaget främjar Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genom bland annat stärkta kund- och leverantörsrelationer samt i att attrahera och bibehålla personal.

Nasdaq Stockholm AB har den 4 november 2021 bedömt att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market, förutsatt att sedvanliga villkor, däribland spridningskravet, uppfylls senast första dag för handel i Bolagets aktier. Erbjudandet och en notering ger Bubbleroom tillgång till de svenska kapitalmarknaderna och möjliggör en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare samt ökad varumärkeskännedom, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och ledningen anser även att Noteringen blir en kvalitetsstämpel som kan ha en positiv effekt i rekryteringssammanhang samt på relationen gentemot kunder, leverantörer, ägare och kreditgivare.”

Vi har sökt Bubbleroom för ytterligare kommentarer, mer information kommer.