Borås sjukhus anmäler dödsfall

Borås sjukhus (SÄS) anmäler 4 dödsfall till IVO. Totalt anmäler man 6 fall av vårdskador varav alltså 4 dödsfall. Flera av dem ägde rum för 2 år sen.

Borås sjukhus anmäler dödsfall

Ledningen för Borås sjukhus anmäler alltså sin egen verksamhet till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).

Man kopplar två av dödsfallen till den pågående coronapandemin och det rör sig i de fallen om äldre personer som fick vård på Borås sjukhus (SÄS) för fakturskador runt årsskiftet 2020/2021. Båda patienterna blev när dem var inlagda smittade med coronaviruset och blev såpass sjuka att dem avled senare. 

Ett annat fall var en multisjuk person som sökte vård för sina smärtor i ryggen. Personen blev ordinerad med värktabletter och skickades hem efter att personal hade missat att behandla en infektion i ryggen. Patienten avled senare till följd av den blodförgiftning personen fick.

Ytterligare ett fall, som inträffade i april i år. som vårdades på sjukhuset avled under sin behandling.

Sjukhuset har tagit åtgärder knutna till dessa fallen för att minska risken att samma misstag ska kunna ske igen. Ärendet är alltså skickat till IVO som nu ska bedöma om dem tagna åtgärderna är tillräckliga för Borås sjukhus.

Läs mer om det här på Borås Tidnings hemsida.