158 barn saknas från skolorna i Göteborgsområdet. 158 barn saknas från skolorna i Göteborgsområdet.

158 skolbarn anmälda saknade i Göteborg

158 barn har anmälts som försvunna från skolor i Göteborg sedan hästterminens start.

Loading

Efter Skolinspektionens stängning av Römosseskolan förra året, då 32 elever inte gick att lokalisera, ökade kraven på att Göteborgs stad skulle skärpa sin övervakning av skolplikten. När skolan stängdes överfördes ansvaret för barnen till kommunen.

Sedan dess har det rapporterats från olika håll om försvunna barn. Ett exempel var Sjumilaskolan i Biskopsgården i Göteborg där 36 stolar stod tomma tre veckor efter terminsstarten. Rektorn, Charlotte Andersson, uttryckte bekymmer: ”Deras kompisar saknar dem, deras lärare saknar dem. Det är tråkigt, för skolan är viktig.”

I Uddevalla hade cirka 60 barn anmälts som försvunna sedan sommarlovet. En kvinna berättade för Bohusläningen att vissa familjer lämnat landet av rädsla för att deras barn skulle omhändertas efter att ha fått brev från socialtjänsten.

I Göteborg arbetar grundskoleförvaltningen på att ta fram nya riktlinjer för hur skolorna ska hantera elever som plötsligt försvinner, eftersom skolplikten fortsätter så länge eleven och dess vårdnadshavare är folkbokförda i landet.

Från höstterminens start har 158 barn anmälts som försvunna från Göteborgs skolor. Skolorna har ansvaret för att söka efter barnet och föräldrarna under de första tre månaderna, sedan tar den centrala skolpliktsbevakningen över.

Det har skett en ökning av försvunna elever jämfört med tidigare år, men exakt hur stor denna ökning är, är oklart eftersom ingen jämförande statistik finns tillgänglig.

Skolpliktsbevakningen hanteras av enheten ledd av Pernilla Palm. Hon betonar att det inte räcker med att vårdnadshavare säger att barnen går i skolan utomlands. Tillförlitliga intyg krävs enligt skollagen för att häva skolplikten.

Granskningen av de saknade 32 barnen från Römosseskolan visade att tio hade folkbokförts utomlands. Tre bedömdes ha lämnat Sverige permanent, medan kommunen inte hade fått kontakt med de återstående 19. Orosanmälningar skrevs för samtliga till socialtjänsten.

När grundskoleförvaltningen begärde information från socialtjänsten om skälen till att utredningar inte inletts, nekades de tillgång till informationen på grund av sekretessregler. Göteborgs stad fick den 10 november beskedet från Skolinspektionen att myndigheten godkände de vidtagna åtgärderna angående de saknade barnen från Römosseskolan.